top of page

Zimbabwe

zimbabwe.gif
Zimbabwe.png
Zimbabwe carte.gif

Capital: Harare

Currency: Zimbabwe dollar (ZWD)

1 ZWD = 0.00242467 €

€ 1 = ZWD 412.428

Zimbabwe 2RTGS AH 0500240 R.jpg
Zimbabwe 2RTGS AH 0500240 V.jpg

2 dollars - Published in 2019

Zimbabwe 5RTGS AB 3002700 R.jpg
Zimbabwe 5RTGS AB 3002700 V.jpg

5 dollars - Published in 2019

Zimbabwe 10RTGS AB 1038113 R.jpg
Zimbabwe 10RTGS AB 1038113 V.jpg

10 dollars - Published in 2020

Zimbabwe 20RTGS AA 0256972 R.jpg
Zimbabwe 20RTGS AA 0256972 V.jpg

20 dollars - Published in 2020

bottom of page